Impressum

Impressum

Adres:

Arntjen Germany GmbH
An der Brücke 33-37
D - 26180 Rastede
Ust-ID: DE 813130763
HRB: Amtsgericht Oldenburg HRB121092


Dyrektor Generalny:
Gerd Arntjen

Kontakt:
Tel: +49 (44 02) 92 40 - 0
Fax: +49 (44 02) 92 40 - 92
Internet: www.arntjen.com
E-mail: info [at] arntjen.com

Nota prawna:
© 2014 »Arntjen Germany GmbH«. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, wykorzystanie w części lub w celach komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy »Arntjen Germany GmbH«. Firma »Arntjen Germany GmbH« zastrzega prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień podanych informacji lub danych w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza witryna internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, że nie mamy wpływu na treść i formę tych stron internetowych i nie rościmy sobie prawa do ich własności.

Ochrona danych osobowych: W przypadku pobierania pliku ze strony www.arntjen.com dane dostępu zostaną automatycznie zapisane.

Zapisane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów analizy statystycznej i nie zostaną one przekazane, nawet częściowo, osobom trzecim.

 

used pictures

© Peter Kirchhoff / PIXELIO.de
© Andreas Morlock / PIXELIO.de

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Treści zamieszczone na naszych stronach internetowych przygotowano z zachowaniem należytej staranności, jednak nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność ani aktualność. Zgodnie z treścią § 7 ust.1 TMG (Telemediengesetz – niemieckiej ustawy o telemediach), odpowiedzialność usługodawcy za własne treści umieszczone na portalu regulują przepisy ogólne.

Jednak zgodnie z paragrafami od § 8 do § 10 TMG nie mamy obowiązku monitorować ani śledzić przekazywanych bądź archiwizowanych nielegalnych treści pochodzących z obcych źródeł, ani analizować okoliczności, które mogą wskazywać na działania niezgodne z prawem.

Powyższe pozostaje bez wpływu na obowiązek usuwania lub blokowania informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi. Odpowiedzialność z tego tytułu ciąży wyłącznie od momentu, w którym usługodawca zostanie poinformowany o danym przypadku naruszeniu prawa. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy nielegalne treści.

Odpowiedzialność za linki

Na naszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość tychże stron. Za treść stron, których linki zamieszczono na naszym portalu, odpowiadają wyłącznie ich twórcy lub użytkownicy. W momencie zamieszczenia linków odnośne strony zostały sprawdzone pod kątem legalności treści. Wówczas nie stwierdzono żadnych przypadków naruszeń prawa na stronach, do których odnoszą się poszczególne linki. Nie możemy jednak prowadzić stałej kontroli treści zamieszczonych na odnośnych stronach bez konkretnych przesłanek odnośnie ich nielegalności, lecz w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu przepisów niezwłocznie usuniemy odnośniki do tychże stron.

Prawa autorskie

Treści i dzieła umieszczone na naszym portalu podlegają niemieckim przepisom o prawie autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakiekolwiek wykorzystanie treści chronionych prawem autorskim wymaga uprzedniej pisemnej zgody autora lub twórcy. Zabrania się pobierania i kopiowania treści zamieszczonych na portalu do celów komercyjnych. Należy przestrzegać praw autorskich osób trzecich do treści, które nie zostały opracowane przez użytkownika strony, w szczególności poprzez ich oznaczenie jako treści należące do konkretnych osób trzecich. Jeżeli dojdzie do naruszenia praw autorskich pomimo wskazanych środków ostrożności, prosimy o niezwłoczną informację o takim naruszeniu. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu praw autorskich niezwłocznie usuniemy odnośne treści.

Ochrona danych

Z portalu można zasadniczo korzystać bez podawania danych osobowych. Przekazanie danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail) odbywa się, o ile jest to możliwe, wyłącznie na zasadzie dowolności. Wskazane dane nie zostaną przekazane stronom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody osób, do których należą.

Przypominamy o niebezpieczeństwie kradzieży danych w sieci (przekazywanych np. pocztą elektroniczną). Jak dotąd nie można zapewnić w pełni skutecznej ochrony tego typu danych przed dostępem osób trzecich.

Zabrania się wykorzystywania przez osoby trzecie danych kontaktowych publikowanych na stronie w celu przekazywania niezamówionych materiałów reklamowych lub informacyjnych. Użytkownicy zastrzegają sobie prawo do podjęcia przewidzianych przepisami środków prawnych w przypadku wysyłania materiałów reklamowych, zwanych powszechnie spamem.